وبلاگ متفاوت محسن طاهری

جریانهای متناوب (AC) و مستقیم (DC)

جریانهای متناوب (AC) و مستقیم (DC)

سوالاتی چند همراه با جواب برای برخی از کاربران که با صنعت برق آشنایی ندارند:

 کدام نوع برق خطرناک است و چرا؟
چه ac وdc حداقل مقداری که باعث برق گرفتگی میشود چقدر است؟
چرا در بعضی جاها برق ac و بغضی جاها برق dc استفاده میکنند؟
در برق ac ولتاز کم و زیاد میشود  و حتی به صفر میرسد این موضوع چرا روی مصرف کننده اثر نمیگذارد مثلا لامپ نور ان گم و زیاد نمیشود؟

 

جوابها:

مطمعنا برق گرفتگی در سیستم جریان مستقیم (DC) خطرناکتر از جریان متناوب هست دلیلش هم مقدارش است که در بازه زمان همواره ثابت است. حال تصور کنید شخصی از بدنش  جریانی معادل n آمپ (حدودا 35 میلی آمپر دیگه خطرناکه ) DC  عبور کند - از انجایی که گفته شد مقدار جریان در هر لحظه همواره ثابت است پس جریان عبوری در n ثانیه میتواند تخریب عمیقی بر روی پوست و ... بر جا بگذارد چون مقدارش همواره ثابت است.
حال جریان متناوب مقدارش در بازه زمان تغییر می کند . حال فرض کنید همان اتفاق برای آن فرد ولی با جریان  ac رخ بدهد. از انجایی که مقدارش در بازه زمان تغییر می کند (مثلا در n ثانیه  2 میلی آمپر   و در 'n  5 میلی آمپر  باشد)  به همین دلیل آثار سوختگی و درصد آن نسبت به جریان dc کمتر است. در مورد سوالی که گفته شد که چرا با تغییر دامنه مصرف کننده باز هم کار می کند باید بگویم که سیستم های متناوب دارای فرکانس هستند - چون مقدارشان n بار در ثاینه تغییر میکند- و اگر این فرکانس پایین باشد مثل 1 یا 2 هرتس اثرشان محسوس است ولی توجه داشته باشید که فرکانس برق شهر ما 50 هرتس است یعنی در هر ثانیه یک سیکل مولفه جریان یا ولتاژ متناوب 50 بار تکرار میشوند  و این تکرار نا محسوس و مصرف کننده های ما با مقدار موثر کار می کنند که همان مقدار را مولتی متر برای ما اندازه می گیرد که در شبکه خانگی ما برابر 220 ولت است.

موفق باشید.